Filmus kviečia žiūrėti po atviru dangumi

   2013-07-21

        Šiau­lie­čiams šią va­sa­rą siū­lo­ma va­ka­rus prie te­le­vi­zo­riaus keis­ti į ki­ną mies­te. Mies­to am­fi­teat­re kas ant­rą sa­vai­tę or­ga­ni­zuo­ja­mos fil­mų per­žiū­ros „Ki­nas po at­vi­ru dan­gu­mi“.

Daugiau skaitykite čia:


Dalintis

Daugiau naujienų

Powered by mod LCA