Astronomija + kinas

2014-05-08

  Ži­no­mą lo­ty­niš­ką po­sa­kį „Per kan­čias į žvaigž­des“ („Per as­pe­ra ad ast­ra“) šiau­lie­tis Ar­nas Pi­gu­le­vi­čius ga­lė­tų per­fra­zuo­ti į „Per žvaigž­des – į re­ži­sū­rą“. Žvaigž­dė­mis, pla­ne­to­mis ir kos­mo­su vai­kys­tė­je su­si­do­mė­jęs, o da­bar pa­žin­ti­nius fil­mus apie dan­gaus kū­nus ku­rian­tis J. Ja­no­nio gim­na­zi­jos mo­ki­nys atei­ties su ast­ro­no­mi­ja su­sie­ti vis dėl­to ne­ke­ti­na. Nors nė­ra va­ka­ro, kad ne­pa­kel­tų akių į žvaigž­des,  še­šio­lik­me­tis sva­jo­ja apie re­ži­sū­rą. Kas ži­no, gal ka­da nors jis pa­ts taps žvaigž­de, o jo fil­mai gar­sins Lie­tu­vą  pa­sau­ly­je.

 

Oksanos Laurutytės straipsnį skaitykite čia: 

Dalintis

Daugiau naujienų

Powered by mod LCA