ENTER’14 – prizai ir nominacijos

 
 

 

 

 

 

54 pa­raiš­kos bu­vo pa­teik­tos Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos ENTER’14 Me­di­jų me­no fes­ti­va­lio kon­kur­si­nės pro­gra­mos ku­ra­to­riui, vi­deo­me­ni­nin­kui Vir­gi­ni­jui Mal­čiui. 17 fil­mų bu­vo at­rink­ti per­žiū­rėti, 8 no­mi­nuo­tie­ji ko­vo­jo dėl ver­tin­gų pri­zų (pir­mosios vie­tos pre­mi­ja – 500 eu­rų).

 

Daugiau skaitykite čia: 

Dalintis

Daugiau naujienų

Powered by mod LCA